Geotekniikka

Geoteknisen suunnittelun lähtökohtana on tarjota asiantuntemusta vaativiin pohjarakennushankkeisiin, sekä toimeksiantoihin joissa tarvitaan maa- ja kallioperätutkimuksia, kartoitusta, 3D-mallinnusta, sekä rakennusten piha-alueiden maa- ja pohjarakennussuunnittelua.

Nykyaikaiset suunnitteluvälineet, mittausmenetelmät sekä laskenta- ja suunnitteluohjelmat, luo perustan ympäristöystävällisille, turvallisille ja taloudellisesti edullisille ratkaisuille.

  • Pohjarakennussuunnittelu
  • Pihantasaus ja kuivatussuunnitelmat
  • Ympäristöselvitykset
  • Pohjatutkimukset
  • Maastomittaukset ja maastokartoitukset
  • Tiiveysmittaukset
  • Asiantuntijapalvelut